Kalvsved | Tvålbutiken

Om Kalvsved:

"På gränsen mellan Östergötland och det Småländska höglandet ligger Sveriges näst minsta kommun Ydre, med ca 3800 invånare. I byn Kalvsved, bor vi i  Södergården. “Vi” består av Elina Forsell och Tobias Helmin med våra två små barn.

Vi är KRAV anslutna och brukar vår egen samt granngårdarnas mark, totalt ca 80 hektar.

På markerna betar våra djur, och på vallarna tar vi in ensilage och hö för att föda våra djur på vintern. På ett halv hektar odlar vi humle, som vi använder i våra tvålar & smörjor, av våra plantor driver vi upp sticklingar som vi säljer under våren."